logo

Specifičnosti programa Teen STAR

Stručan i odgojan

 • temelji se na općeljudskim odgojnim vrijednostima i na dostojanstvu ljudske osobe
 • daje sve bitne znanstveno utemeljene informacije vezane uz spolnost, ali u kontekstu odgoja za vrijednosti
 • potiče proces upoznavanja i otkrivanja sebe, usmjerava i vodi izgradnji slobodnih, odgovornih i zrelih vlastitih stavova i odluka

Cjelovit

 • povezuje sve aspekte osobe i njene spolnosti: tjelesni, emotivni, intelektualni, društveni i duhovni
 • tijelo je polazna točka – program kreće od otkrivanja i promatranja vlastite plodnosti i osjećaja koji iz toga proizlaze
 • potiče mladog čovjeka da svoju novonastalu biološku sposobnost da postane roditelj uklopi u ostale aspekte svog života i poveže sa svojim stavovima i ponašanjem

Interaktivan

 • provodi se u obliku radionica, u manjim grupama, sjedi se “u krugu” (ne “ex catedra”)
 • potiče na razmišljanje, na iznošenje vlastitih mišljenja i slušanje drugih, na traženje odgovora
 • voditelj je moderator razgovora, postavlja pitanja i vodi komunikaciju prema ciljevima programa

Dobrovoljan

 • polaznici se dobrovoljno odlučuju na sudjelovanje u programu, ali onda redovito trebaju dolaziti

Surađuje s roditeljima

 • roditelji se na roditeljskom sastanku upoznaju s programom
 • suradnja i pomoć roditeljima u odgoju nastavlja se putem daljnjih radionica za roditelje

Prilagođen dobi

 • program je razrađen i prilagođen različitim uzrastima: za učenike 7. i 8. razreda osnovne škole, srednjoškolce i mlade studentske dobi (19 godina na dalje)
 • može se provoditi u školama, u župama (krizmanici, srednjoškolske grupe) i zajednicama mladih
 • kako to nisu predavanja, već odgojni proces, program se provodi kao tečaj u trajanju od barem nekoliko mjeseci do cijele školske godine, jednom tjedno (ovisno o dobi i okolnostima)

Prilagođen spolu

 • manji dio programa koji se odnosi na praćenje plodnosti djevojke i mladići (osnovne i srednje škole) pohađaju
 • odvojeno – taj dio programa djevojke podučava ženski voditelj, a mladiće muški
 • većinu programa djevojke i mladići su zajedno i grupu može voditi bilo ženski bilo muški voditelj

Povjerljiv

 • voditelja i polaznike obvezuje povjerljivost, da ono što u grupi saznaju o drugima ne šire izvan nje
 • program uključuje mogućnost individualnih razgovora voditelja sa svakim pojedinim polaznikom

Kvalitetni voditelji

 • voditelji programa trebaju završiti stručnu izobrazbu – tečaj u trajanju od 40 sati
 • osim toga trebaju biti autentični: osobno prihvaćati i živjeti vrijednosti koje program promiče
 • nastavlja se pomoć voditeljima u provođenju programa (supervizija) i skupovi trajnog stručnog usavršavanja

Saznajte više o:

Teme i ciljevi programa

Teme:

 • Spol – spolnost; sastavnice spolnosti / osobe
 • Razlike i stavovi o muškom i ženskom spolu
 • Spolnost u mojoj okolini i medijima
 • Promjene u adolescenciji
 • Muška stalna i ženska periodična plodnost
 • Spolni odnos, začeće i trudnoća
 • Menstruacijski ciklus – dijelovi ciklusa, praćenje
 • Utjecaj hormona na osjećaje i raspoloženja
 • Spolni razvoj i seksualna reakcija muškarca
 • Prijateljstvo i popularnost, praćenje trenda
 • Zaljubljenost, ljubav, hodanje
 • Značenje spolnog odnosa, brak
 • Kontracepcija i spolno prenosive bolesti
 • Moji stavovi o spolnom ponašanju, odgovornost
 • Odupiranje pritisku okoline
 • Načini planiranja obitelji i roditeljstvo
 • Homoseksualnost
 • Ostale teme po izboru

Ciljevi:

 • ... razjašnjavati vlastite ideje i stavove o muškom i ženskom spolu
 • ... kritički razmišljati o porukama i prikazivanju spolnosti u okolini i medijima
 • ... postati svjestan vlastite plodnosti (fizičke sposobnosti majčinstva/očinstva)
 • ... graditi poštovanje prema vlastitom tijelu i plodnosti
 • ... početi prepoznavati smisao, značenje i posljedice seksualnog ponašanja
 • ... povezivati spolnost s općeljudskim vrijednostima (ljubav, vjernost, iskrenost, samokontrola...)
 • ... početi uviđati važnost iskrenog prijateljstva i međusobnog poštivanja kao temelja uspješne veze
 • ... težiti razvitku zrelih i zdravih seksualnih stavova
 • ... početi shvaćati da seksualna aktivnost nalazi smisao samo u potpuno predanom i cjelovitom odnosu (braku)
 • ... postati sposoban za donošenje vlastitih – slobodnih i odgovornih – odluka
 • ... graditi i jačati vlastiti identitet i samopoštovanje
 • ... razvijati stav da je svaka osoba jednako vrijedna, bez obzira na njeno ponašanje ili stavove
 • ... početi uviđati važnost kvalitetne komunikacije unutar obitelji
 • ... razvijati osjećaj poštovanja prema daru života
 • ... razvijati sposobnost za ljubav i za ostvarivanje predanog odnosa (braka i obitelji)

Pregled tema i ciljeva po cjelinama